I JORNADA DE LA FAMÍLIA
PROFESSIONAL
D’IMATGE PERSONAL

Barcelona, 7 de setembre de 2006

PRESENTACIÓ

La família professional d’Imatge personal es caracteritza pel dinamisme, la capacitat d’innovació i el compromís amb la formació permanent del seu
professorat.

Aquestes característiques es corresponen amb les que predominen en el sector professional, que actualment és un dels àmbits que experimenta un
creixement econòmic més gran, així com un desenvolupament professional important.

Per tot això, és un moment oportú per dur a terme una jornada que ofereixi un espai de trobada en el qual donar resposta a les necessitats d’actualització, de col·laboració i d’intercanvi dels centres educatius, i també donar a conèixer l’estat actual de la família professional en relació amb els diferents temes de la planificació de la Formació Professional.

Alhora, ens servirà per recollir les inquietuds i les propostes que, des de la perspectiva del professorat d’aquesta família, poden afavorir la qualitat de l’ensenyament en els diferents cicles formatius.

PROGRAMA
9.30 h Benvinguda i lliurament de materials
9.45 h Inauguració i presentació de la jornada
Josep Francí, director general de Formació Professional del Departament d’Educació i Universitats
Miquel Martínez, director de l’ICE de la Universitat de Barcelona
Mercè Martínez, responsable de Formació Permanent de l’ICE de la Universitat de Barcelona
Rosa Andreu, assessora tècnica de la família professional d’Imatge personal del Departament d’Educació i Universitats

10.15 h La primera impressió és la que compta: el color com a element de comunicació
Montserrat Guardiola, assessora d’imatge
11.15 h Dermatologia estètica
Rosa Santacreu, directora tècnica de Kestralmarket Laboratoris
12.15 h Descans
12.45 h Innovació en aparatologia
M. Cruz Domingo, doctora en Medicina i especialista en electroestètica
13.45 h Novetats del curs 2005-2006
• Conveni amb L’OREAL
• Micropigmentació: normativa sanitària
Rosa Andreu, assessora tècnica de la família professional d’Imatge personal
14.15 h Dinar
15.45 h La prevenció de riscos laborals en la família d’Imatge personal
Mario Crespo, tècnic superior en prevenció de riscos laborals
16.45 h Presentació de materials i recursos nous
• CFGM Perruqueria: programació del crèdit direcció tecnicoartística
Maite Garcia i Conxita Palomas, professores de l’IES Guillem Catà
• CFGS Estètica: grup de treball del crèdit Hidrotermals
Adriana Férriz, professora de l’IES Salvador Seguí
• Unitat didàctica: la imatge personal i les relacions interpersonals
Ramona Montserrat, professora de l’IES Torrevicens
17.30 h Conclusions i propostes: presentació del web, previsions per al curs 2006-2007 i valoracions recollides
Rosa Andreu, assessora tècnica de la família professional d’Imatge personal
18 h Cloenda
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ

Del 16 al 25 de juny
• Per Internet: www.ub.edu/ice
• A la Secretaria de l’ICE, de 10 a 13
hores, de dilluns a divendres
Edifici de Migdia, 2a planta
Preu: gratuït
LLOC

Universitat de Barcelona
Facultat de Formació del Professorat
Sala de Graus
Edifici de Migdia, 3a planta
Campus de Mundet
Barcelona
Les activitats d’aquest programa s’inclouen en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

www.imagenpersonal.net    tu web de la imagen personal

2000-2006©www.imagenpersonal.net